Welkom bij KBO Bemmel - Doornenburg!

         Home       ► Waarom KBO       ► Bestuur KBO       ► Contacten Lingewaard       Unie-KBO       ► KBO-Gld       ► Contact

 

 
Bestuur KBO Bemmel-Doornenburg!
 
 
 

Het Algemeen Bestuur van KBO Bemmel Doornenburg bestaat uit 11 bestuursleden die ieder een eigen takenpakketten behartigen in het kader van de Belangenbehartiging & Dienstverlening, de Cursussen en Activiteiten, de Recreatie en Ontspanning, Interne en externe communicatie, Contacten Doornenburg en Gendt, etc.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:
Ben Platenkamp (voorzitter), telefoon 0481 354 615,
E-mail:  voorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
 
Tonnie Bruins (Secretaris), Telefoon 06 55806333
E-mail:secretaris@kbobemmel-doornenburg.nl
 
Henk v.d. Looi (penningmeester), telefoon 0481 462 941,
E-mail: penningmeester@kbobemmel-doornenburg.nl
 
Henk Peperkamp (vicevoorzitter), telefoon 0481 463 636
E-mail: vicevoorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
 
Overige bestuursleden:
Ans van de Burgt
Herman Versuypens
Marianne Cartwright
Willemien Hermsen
 
Ledenadministratie:
Waltraud Schipperheyn
 
Verslaglegging vergaderingen:
Nelly Beijer

 

HOE BESTUUR KBO GELDERLAND OPEREERT NAAR UNIEBESTUUR,
LEDENRAAD EN LOKALE VERENIGINGEN
 
1.
De Adviescommissie en haar Rapport Wijziging Contributieafdracht worden eind 2017 af geserveerd.
De eerste wordt opgeheven en de laatste belandt in de bureaula van de KBO-G.
BIJLAGE:              0 Adviesrapport Contributieafdracht KBO-G
 
2.
De Stuurgroep en haar Rapport KBO-PCOB Vernieuwt worden in oktober 2018 af geserveerd.
De eerste wordt opgeheven en het rapport gaat vooralsnog van tafel, omdat de besturen van de
provinciale bonden te weinig gehoord zouden zijn. KBO-G speelt daarbij een centrale rol.
BIJLAGEN:          
1. Presentatie Inhoud Rapport Stuurgroep
2. Motie BWBW Extra Ledenvergadering KBO-G 15-10-2018
3. Bijlage bij de motie
4. Brief BWBW aan alle afdelingen 23-10-2018
 
3.
KBO-Gelderland wil via een Commissie van Goede Diensten BWBW binnenboord houden.
BIJLAGEN:          
5. Uitnodiging van bestuur KBO-G aan BWBW 18-10-2018
6. Reactie BWBW 20-12-2018
 
4.
Onder leiding van de KBO-G leggen vier provinciale bonden hun wil op aan het Bestuur van de Unie KBO en aan de  lokale verenigingen.
BIJLAGEN:           
7. Brief KBO Gelderland en Limburg, Noord Holland en Overijssel aan het Unie van 11 januari 2019
8. Bijlage bij de brief van 11 januari 2019
9. Conceptverslag Extra Ledenraad Unie KBO van 23 januari 2019
 
Stukken ALV 29 november 2018
* Brief aan alle afdelingen
* Motie BMW vergadering 15-10-2018
* Bijlage bij motie
* Vernieuwen wij mee?
* Extra ledenvergadering
 
 
 
 
         Erilin Automatisering - Bemmel                                                                                                                                                                                                         2016-2019 KBO Bemmel-Doornenburg