Welkom bij seniorenvereniging
KBO Bemmel - Doornenburg!

                           ► Home        ► Waarom KBO       ► Bestuur KBO       ► Ledenadministratie       ► Links       ► Contact

 
 

Ledenadministratie

 

AANMELDEN

U gaat het lidmaatschap met onze seniorenvereniging aan voor een heel kalenderjaar.
Het bedrag van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De contributie bedraagt 22,00 per lid per kalenderjaar.
Nieuwe leden ingeschreven vr 1 oktober betalen 22,00.
Nieuwe leden ingeschreven na 1 oktober betalen 10,00 voor het lidmaatschap van dat jaar.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Contributiewijzigingen worden schriftelijk, via e-mail of via De Majje aan u kenbaar gemaakt.
De afschrijving van de contributie vindt jaarlijks in februari plaats op basis van de door u afgegeven incassomachtiging. Voor nieuwe leden vindt de afschrijving plaats nadat zij zich hebben aangemeld.
 
Klik hier om u aan te melden 

 

WIJZIGEN

Verhuisd? Geef ons dan uw nieuwe adres door. Of bent u niet verhuisd, maar heeft u wel een nieuw e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer? Dan hoeft u alleen maar datgene door te geven wat gewijzigd is. Geef uw wijzigingen schriftelijk of per e-mail door aan de ledenadministratie.

 

AFMELDEN

Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te geschieden en kan tot en met 1 december van het lopende verenigingsjaar.

De gehanteerde opzegtermijn is noodzakelijk omdat onze jaarlijkse bijdragen aan de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel Gepensioneerden (KG) ook in rekening worden gebracht op basis van het aantal leden per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.

Daarnaast worden de oplagen van De Majje en het 50+ Magazine ook vooraf ingekocht op basis van het aantal leden.

Aangezien u het lidmaatschap aangaat per kalenderjaar, wordt bij tussentijdse beindiging van het lidmaatschap dan ook geen restitutie over een deel van het jaar gegeven. 

 

 

 

         Erilin Automatisering - Bemmel                                                                                                                                                                                                         2016-2021 KBO Bemmel-Doornenburg