Welkom bij seniorenvereniging
KBO Bemmel - Doornenburg!

                           ► Home        ► Waarom KBO       ► Bestuur KBO       ► Ledenadministratie       ► Links       ► Contact

 
WELVAART: financiŽle voordelen!                                                                      Contactpersoon: Henk van de Looi

 

Het lidmaatschap van de KBO Bemmel-Doornenburg levert een aantal financiŽle voordelen op:

- u krijgt een fikse korting  op een abonnement bij LACO in Bemmel;

- u wordt als eerste geÔnformeerd over cursussen van de SAB/KBO (die door de gemeente Lingewaard gesubsidieerd worden);

- u ontvangt 10 x per jaar gratis het 50+blad van FASV;

- u ontvangt 10 x per jaar de Majje, hŤt tijdschrift van de KBO Bemmel-Doornenburg;

-u hebt de mogelijkheid om uw belastingformulier (rekening houdend met de persoonlijke financiŽle situatie van de aanvrager) te laten invullen via de KBO;

- u kunt kosteloos gebruik maken van de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOAís).

- u kunt informatie verkrijgen over veilig wonen, financiŽle veiligheid, veilig internetgebruik en erfrecht. (Zie ook: Welzijn)

 

Contributie
M.i.v. 1 januari 2021 bedraagt de contributie Ä 22,00 per lid per jaar.

Betaling: Via machtiging zal incasso plaatsvinden.

Voor nieuwe leden zal in de loop van het jaar nog enkele keren een incasso plaatsvinden.

Betaling zonder machtiging dient voor 15 maart op de rekening NL14RABO01029.23.302 ten name van KBO afdeling Bemmel-Doornenburg bijgeschreven te zijn.

Bij niet tijdige betaling of niet kunnen incasseren i.v.m. incassoblokkade of andere redenen volg in april een brief van de penningmeester met het verzoek tot betaling.
In verband met de hoge porti- en bankkosten brengen wij U hiervoor Ä 1,00
 
Nieuwe leden ingeschreven voor 1 oktober betalen de volledige contributie.
Nieuwe leden ingeschreven na 1 oktober betalen Ä 10,00 voor het lidmaatschap van dat jaar.
 
 
 
         Erilin Automatisering - Bemmel                                                                                                                                                                                                         ©2016-2021 KBO Bemmel-Doornenburg