Welkom bij KBO Bemmel - Doornenburg!

         Home       ► Waarom KBO       ► Bestuur KBO       ► Contacten Lingewaard       Unie-KBO       ► KBO-Gld       ► Contact

 
WELZIJN: lichamelijk, geestelijk en gezondheid!                                       Contactpersoon: vacature
 
Actueel:
 

 

Op 23 maart is er een zorg en welzijnsmarkt in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.

We worden allemaal ouder en de meeste mensen willen graag zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar wat is daar voor nodig? Hoe blijven we zo lang mogelijk actief?

Themagroep  Zorg van de werkgroep Doornenburg is actief bezig op het gebied van zorg en welzijn in Doornenburg.

Als themagroep zorg willen wij bevorderen dat mensen die ouder worden en te maken krijgen met dementie, zo lang mogelijk betrokken kunnen blijven bij het dorp.

Op zaterdag 23 maart organiseert de themagroep zorg daarom een informatiemarkt waar diverse zorg- en welzijnsorganisaties zich zullen presenteren.

Contactpersonen van de  gemeentelijke Wmo, Fysio Lingewaard Doornenburg-Bemmel, KBO Bemmel - Doornenburg, Cesar Lingewaard, Ergo Advies Kan, Cesartherapie de Lint, de Hofstede, de Merlijn, Alzheimer Arnhem, Buurtzorg, dagopvang RijnWaal Zorgroep (St. Jozef), Zinzia Zorggroep (de Lingehof), Mantelzorgondersteuning SWL, de Open sportclub GVA, de Zonnebloem, Stichting Ouderenwerk Doornenburg, de bibliotheek, werkgroep wonen en vrijwilligers van het project de oude bieb geven die middag informatie over allerlei thema’s.

Het Zorg van Nu team vanuit het ministerie VWS zal voorlichting te geven over technologie en e-health thuis.

Ook voor persoonlijke vragen kan men bij de aanwezige organisaties terecht.

De duofiets geregeld dankzij vele sponsoren zal deze middag gepresenteerd worden.

 Tijd: 14.00- 17:00 uur

Rond 15.00 uur zal er een theatervoorstelling zijn: Nico en zijn netwerk.

Locatie: In de grote zaal van het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3,  Doornenburg

 

Voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op de toekomst is deze middag zeker de moeite waard om te bezoeken.

Deze middag zal er ook een theatervoorstelling gegeven worden door theater Ervarea met de voorstelling: Nico en zijn netwerk.

Nico is weduwnaar en woont nog zelfstandig. Toch gaat het lichamelijk en geestelijk steeds wat minder met hem. Hij wordt meer en meer afhankelijk van de zorg van zijn naasten.

Nu ook nog eens de partner van zijn zoon een baan krijgt aan de andere kant van het land, wordt het helemaal een toer...

Hoe moet het verder met Nico?

 In de voorstelling wordt  aandacht besteed aan de dilemma's waar een mantelzorger tegenaan loopt, en worden er oplossingen gezocht hoe de professional beter samen kan werken met Nico en de mensen in de omgeving van Nico.

Toegang zorg en welzijnsmarkt en theater zijn gratis!

U bent van harte welkom.

 

Volgend jaar verandert er weer het een en ander aan de zorgverzekering. Een belangrijke verandering is dat de eigen bijdrage voor medicijnen wordt gemaximeerd op 250 euro per jaar. Dit kan voor de leden van KBO Bemmel ook goed nieuws is.

Hoe deze maatregel precies werkt en voor welke medicijnen het geldt leest u HIER !

 
Collectieve zorgverzekering, het overstappen waard!
Lees HIER alles over het aanbod speciaal voor KBO leden!
 

Lezing: In Balans, Parkinson en Hydrotherapie.

 
Uw ideeën gevraagd!
Nieuw beleid voor vrijwilligers, mantelzorgers en 50-plussers .
 
Lees hier verder.....
 
In dialoog over het levenseinde
Als mensen kunnen we over van alles en nog wat verhalen vertellen. We maken veel mee dat ons bezighoudt en van betekenis voor ons is. Lang niet altijd spreken we onze gedachten uit. Lang niet altijd zijn er mensen die naar onze verhalen willen luisteren. En al helemaal niet als het gaat over sterven en de dood. Geen gemakkelijk onderwerp… We lopen er liever voor weg. En tegelijk weten we ook dat juist rondom het (levens)einde er indringende en soms indrukwekkende ervaringen zijn. Je gaat nadenken over wat er toe doet en belangrijk is in het leven. Spreken over het einde, is spreken over het leven, zo blijkt vaak.  Bovendien is er een ware uitspraak  die luidt:  “Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.”  Zo lopen we rond met (soms vele) herinneringen aan mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen.  Zou u die  herinneringen willen delen? Er iets over vertellen aan anderen die soortgelijke of juist heel ándere ervaringen hebben opgedaan?

U wordt daarom hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan een dialooggroep. In een kleine groep staat u stil bij uw ervaringen en de betekenis die deze voor u hebben, maar ook bij uw ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde.

Mocht u hieraan behoefte hebben, laat het ons weten.

 

Oproep aan Gelderse overheden: “Het zorggeld dient op de juiste plaats terecht te komen!”
Professor Jeroen Suijs en professor Harrie Verbon van Tilburg University komen tot eenzelfde conclusie; “in de zorg kun je makkelijk geld verdienen en veel zorggeld verdwijnt in de zakken van de directie”. KBO Gelderland vindt het zonder meer verwerpelijk dat gelden die bestemd zijn voor de zorg, dus ook voor de ouderenzorg in onze samenleving, verdwijnt in de zakken van derden of niet uitgegeven worden. KBO Gelderland roept dan ook alle overheden op om deze praktijken onmiddellijk een halt toe te roepen en te zorgen dat deze gelden in de daadwerkelijke zorg terecht komen. KBO Gelderland doet een oproep aan alle senioren die het gevoel hebben dat zij van deze misstanden de dupe zijn, zich te melden bij KBO Gelderland: info@kbogelderland.nl of via telefoonnummer: 0481-450 252.

 

De Hoogste Bestuursrechter vindt thuiszorg wél een taak van de Gemeente.

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat het verlenen van huishoudelijke hulp wel degelijk valt onder der Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het beleid van de gemeente moet berusten op “objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis”. Dit betekent dat:
- de gemeente eerst onderzoek moet doen  bij iedere burger, die een verzoek indient voor huishoudelijke hulp ,
- deze persoonlijk moet spreken  om te kunnen bepalen voor hoeveel uren ,die hulp nodig is.
Men mag dus niet meer zonder gesprek en bezoek thuis, het verzoek afwijzen of reeds toegewezen uren korten. De gemeente moet een situatie realiseren, waarin het voor een burger mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen in een schoon en leefbaar huis.
 

 

Sociaal Domein
Het Sociaal Domein is veelomvattend en sterk aan veranderingen onderhevig, vooral na de invoering van de WMO en Participatiewet. Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een samenleving waar zelfredzaamheid hoog in haar vaandel staat. De gemeente heeft vele taken op haar bord gekregen, die eerst centraal werden geregeld.
De werkwijze en doelstellingen van de KBO Bemmel-Doornenburg spelen er op in. Om de senioren van Lingewaard zo goed mogelijk voor te lichten over de sterk veranderende samenleving organiseren wij regelmatig themamiddagen over onderwerpen, zoals;
- Erfrecht en levenstestament (zie ook onder Welvaart);

- Palliatieve zorg en levenseinde;
- Veiligheid thuis, de babbeltruc, phishing mails, sleutelkastjes thuiszorg;

- Wat betekent de WMO? Hulp bij het WMO loket, keukentafelgesprek;
- Buurtzorg en wijkverpleging;
- Werkzaamheden van de SWL voor senioren;
- Financiële veiligheid voor senioren (zie ook onder Welvaart);

- Brandveiligheid in en om de woning;
- Bewegen voor senioren

 

Klussenhulpdienst
Deze dienst (coördinator dhr. P. Buurman en een groep van 23 vrijwilligers) is inzetbaar voor vervoer en begeleiding  naar ziekenhuis, specialist, huisarts, kleine klussen rondom huis, licht tuinonderhoud, het incidenteel doen van een boodschap, enz. Voor een hulpvraag kunt u contact opnemen met Meldpunt Lingewaard: telefoonnummer 088-2552555 of per email: meldpunt@swlingewaard.nl (zie ook onder Wonen) 

 

Posterpresentaties

VOA´s
De vrijwillige Ouderenadviseur kan u o.a. helpen bij het invullen van formulieren voor de zorgtoeslag, huurtoeslag, opstellen bezwaarschriften, bijstaan bij het keukentafelgesprek, helpen een geschikte dagbesteding te vinden enz. Voor hulp kunt u contact opnemen met: mevrouw Gerda v.d. Pasch, telefoonnummer: 0481-462179, dhr. Willem Wentink, telefoonnummer: 0481-462357 en mevrouw Marleen Beneken, telefoonnummer: 0481-462357.

 
Aandacht voor elkaar.
De KBO Bemmel-Doornenburg verzorgt ook felicitaties aan leden die een bijzonder verjaardagsjubileum vieren: vanaf 65 jaar wordt elk lustrumjaar gevierd door middel van een kleine attentie! Ook bij andere hoogte- en dieptepunten in het leven proberen we onze aandacht en meeleven te laten blijken.
 
 
 
 
 
 
 
         Erilin Automatisering - Bemmel                                                                                                                                                                                                         ©2016-2019 KBO Bemmel-Doornenburg