Welkom bij seniorenvereniging
KBO Bemmel - Doornenburg!

                           ► Home        ► Waarom KBO       ► Bestuur KBO       ► Ledenadministratie       ► Links       ► Contact

 
WERKEN: vrijwillig en betaald!                                                                      Contactpersoon: Henk Peperkamp

 

Voor senioren is het zinvol besteden van hun tijd erg belangrijk. Jong-senioren zijn meestal nog full- of parttime aan werk. Maar als de betaalde arbeid stopt, komt de vrijgekomen tijd vaak als een probleem op de “gepensioneerden” af. Soms krijgt men te maken met gedwongen ontslag en ook dan is de vrije tijd vaak problematisch. Gelukkig bestaat er veel vrijwilligerswerk, wat voor vele senioren een zinvolle besteding van hun tijd oplevert.


In de praktijk:

- de KBO Bemmel-Doornenburg geeft ruimte en mogelijkheden om vrijwillig aan de slag te gaan binnen de organisatie.  

- te denken valt om als vrijwilliger in een of meerdere werkgroepen die de KBO of in het bestuur aan de slag te gaan.

- de klussendienst,  de vrijwillige ouderenondersteuners zijn voorbeelden hiervan. (Zie ook: Welzijn en Welvaart).

- maar ook wordt gedacht aan mensen, die vervoersproblemen voor ouderen helpen oplossen.

- er is steeds behoefte aan vrijwilligers bij allerlei kortlopende projecten ten behoeve van de doelgroep(senioren).

- hulp bij het bieden van gespreksmogelijkheden aan werkloze leden (praatcafé).

- verder wil de afdeling Bemmel-Doornenburg ook meer rekening gaan houden met (betaald) werkende leden door de activiteiten ook   in de avonduren te gaan organiseren.

 

Maandag 15 februari 2016.
KBO Bemmel – Doornenburg.
Thema-avond Jong Senioren: Wat kan de KBO betekenen voor jonge senioren en omgekeerd?

Aanwezig: voltallig bestuur (Bemmel) KBO en ca 17 belangstellenden, waarvan 14 á 15 leden van de doelgroep.

Na verwelkoming startte de voorzitter met een uitgebreide uiteenzetting van de missie en visie van de KBO Bemmel – Doornenburg op “Zorg voor senioren” (in brede zin).
Na de pauze was er gelegenheid om te reageren op de PPP en het stellen van vragen. Ook kon gereageerd worden op een drietal stellingen.

Enkele reacties uit de zaal:

- Hoezo mogen? We praten, denken en doen gewoon mee!

- Voor de jonge senioren is het steeds verder oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd een tegenvaller;
   zij hadden hun toekomst vaak anders gepland.

- Veel jonge senioren zitten nog met dure studerende en/of thuiswonende kinderen, waardoor hun financiële armslag beperkt is.

- Jonge senioren werken veelal nog, dus als er activiteiten zijn, moeten die in de avond gepland worden!

- De jongere senior moet begeleid worden in de richting naar de oudere senior.

- Organiseer een praatcafé over bv. werkloosheid. (Lotgenoten)

- Wat betreft welzijn : jongere (en oudere) senioren goed voorlichten over bv. de WMO.

- Geef nieuwe leden een boekje met daarin alle info over de activiteiten van de KBO en alles wat er voor senioren
   nog meer te weten valt.

- Een persoonlijke benadering bij nieuwe leden!

- Informatie vanuit KBO-G en Unie KBO ook doorspelen naar de leden.

- Informatie over het participatiepunt Haalderen (en andere?) in de Majje.

Oproep in de Majje om deelname aan de denktank jong-senioren.

-Voorlopige groep (denktank):
Theo Mundi,
Marcel Janssen,
José Masselink (optioneel),
Felice Andringa (na augustus)

 
 
 
 
 
 
 
         Erilin Automatisering - Bemmel                                                                                                                                                                                                         ©2016-2021 KBO Bemmel-Doornenburg