Welkom bij seniorenvereniging
KBO Bemmel - Doornenburg!

                            ► Home        ► Waarom KBO       ► Bestuur KBO       ► Ledenadministratie       ► Links       ► Contact

 
WONEN: veilig en plezierig!                                                Contactpersonen: Ans van de Burgt en Ben Platenkamp

AANDACHTSGEBIEDEN:

Algemeen

Bijdragen aan het zelfstandig blijven wonen van senioren zo lang het kan, en aan opname via dagopvang en kleinschalig wonen wanneer zelfstandig wonen niet langer verantwoord is.

Specifiek

      1.    Toename van het aantal seniorenwoningen bij de gemeente bepleiten

      2.    Particuliere initiatieven voor bouw van seniorenwoningen stimuleren

      3.    Bijdragen aan het realiseren van woonwijken, waar generaties elkaar blijven ontmoeten

      4.    Beveiliging van woningen stimuleren

      5.    Aansluiting zoeken bij de groep ZELF van Stefan Franken c.s.

      6.    Een netwerk van buurtcontactpersonen opzetten en onderhouden

      7.    Contacten onderhouden met dagopvangcentra en kleinschalige wooncomplexen voor senioren

      8.    Doorverwijzing voor hulp naar professionals

      9.    Hulp bieden (vrijwilligers) aan zelfstandig wonende senioren, die dat niet voldoende zelf kunnen organiseren

      10.  Contact houden met de Klussenhulpdienst

 

 
 
 
 
 
         Erilin Automatisering - Bemmel                                                                                                                                                                                                         2016-2021 KBO Bemmel-Doornenburg